CS 1: 12 Thanh Nh�n, Hai B� Tr�ng: 0975.742.889
CS 2: 79 Lý Thái T�, Q10 - HCM: 0936.398.390
CS 3: 402 Ho�ng Văn Th�, P4, Q.Tân B�nh, TP. HCM: 091.201.2728

  Giб�Џ hГ�ng
0 SP
  Home
Tin Tức  В� 

Chính sách hoàn trả tiền

Khi quý khách mua hàng tại boschnhapkhau.net  với những trường hợp sau quý khách sẽ được hoàn trả lại tiền:
- Khi quý khách đặt tiền mua hàng tại boschnhapkhau.net chúng tôi mà không đáp ứng được nhu cầu của khách ( không có đúng loại mặt hàng mà khách lựa chọn),  khách hàng không chuyển đổi mua loại hàng khác thì boschnhapkhau.net sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách đã đặt cọc tại cửa hàng.
- Trong trường hợp quý khách đặt tiền hoặc đã thanh toán tiền mà loại hàng hóa quý khách nhận được không đúng như mẫu mã quý khách đã xem tại boschnhapkhau.net ( kiểu dáng , kích thước , trọng lượng, chất liệu v.v...) thì chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ tiền lại cho quý khách hàng.

Tin tiбєїp theo
Tin t�c

ДђДѓng kГЅ nhбє�n tin khuyбєїn mбєЎi

Đăng ký nh�n bản tin v� ch�ơng tr�nh khuyến mại
Thông tin c�a bạn sẽ ���c gi� k�n tuy�t ��i, v� bạn có th� H�y �ăng ký bất c� lúc n�o. B�ng vi�c �ăng ký nh�n tin t� Website, bạn xác nh�n r�ng bạn �ã ��c v� hi�u ch�nh sách bảo m�t c�a chúng tôi

(*)L�m vi�c tất cả các ng�y trong tu�n k� cả th� 7, ch� nh�t v� ng�y l�.

Có ch� �� xe ô tô mi�n ph� cho khách h�ng

text-footer