CS 1: 12 Thanh Nh�n, Hai B� Tr�ng: 0975.742.889
CS 2: 79 Lý Thái T�, Q10 - HCM: 0936.398.390
CS 3: 402 Ho�ng Văn Th�, P4, Q.Tân B�nh, TP. HCM: 091.201.2728

  Giб�Џ hГ�ng
0 SP

text-footer

SбєЈn phбє�m bГЎn chбєЎy

Bếp từ BoschXem thГЄm  

Khuyến mại bếp từ bosch

 
Bếp từ Bosch PIK601N24E

28.590.000Д�

21.120.000Д�

-26%

 
Bếp từ Bosch PIK675N24E

30.000.000Д�

18.840.000Д�

-37%

 
Bếp từ Bosch PIZ901N17E

59.200.000Д�

49.760.000Д�

-16%

 
Bếp từ Bosch PIL975N14E

41.909.000Д�

24.900.000Д�

-41%

 
Bếp từ Bosch PIE875T01E

43.686.000Д�

39.317.000Д�

-10%

 
Bếp từ Bosch PMI968MS

23.815.000Д�

14.500.000Д�

-39%

 
Bếp từ Bosch PIA611F18E

21.500.000Д�

17.990.000Д�

-16%

 
Bếp từ bosch PID675N24E

32.000.000Д�

18.000.000Д�

-44%

Bếp điện BoschXem thГЄm  

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

16.655.000Д�

14.600.000Д�

-12%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

16.885.000Д�

15.200.000Д�

-10%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

24.150.000Д�

31.060.000Д�

--29%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

17.703.000Д�

16.280.000Д�

-8%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

15.603.000Д�

14.350.000Д�

-8%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

20.856.000Д�

18.167.000Д�

-13%

khuyến mại bếp điện bosch

Máy rửa bát BoschXem thГЄm  

 
Máy rửa bát Bosch SMV69N40EU

33.500.000Д�

28.990.000Д�

-13%

 
Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU

33.120.000Д�

19.000.000Д�

-43%

 
Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU

25.500.000Д�

18.000.000Д�

-29%

 
Máy rửa bát Bosch SMS69P22EU

35.500.000Д�

30.000.000Д�

-15%

 
Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E

29.000.000Д�

20.000.000Д�

-31%

 
Máy rửa bát Bosch SMS50E22EU

22.800.000Д�

16.700.000Д�

-27%

 
Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E

46.866.000Д�

39.000.000Д�

-17%

 
Máy rửa bát Bosch SMI53M75EU

28.528.000Д�

24.350.000Д�

-15%

Lò vi sóng BoschXem thГЄm  

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

25.600.000Д�

22.140.000Д�

-14%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

18.855.000Д�

19.969.000Д�

--6%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

21.616.000Д�

19.886.000Д�

-8%

 

Lò nướng boschXem thГЄm  

khuyến mại lò nướng bosch nhập khẩu

 
Lò nướng Bosch HBG78B950

45.855.000Д�

41.265.000Д�

-10%

 
Lò nướng kết hợp vi sóng Bosch HBC84E653B

34.686.000Д�

31.215.000Д�

-10%

 
Lò Nướng Bosch HBN331E1K

17.298.000Д�

14.560.000Д�

-16%

 
Lò nướng Bosch HBA13B254A

19.865.000Д�

15.560.000Д�

-22%

 
Lò nướng kết hợp vi sóng Bosch HBC86K753

41.855.000Д�

37.660.000Д�

-10%

 
Lò nướng Bosch HBG43S450A

25.980.000Д�

22.080.000Д�

-15%

Máy hút mùi boschXem thГЄm  

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

11.500.000Д�

10.120.000Д�

-12%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

24.150.000Д�

21.735.000Д�

-10%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

11.800.000Д�

10.100.000Д�

-14%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

19.555.000Д�

17.599.000Д�

-10%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

9.995.000Д�

8.995.000Д�

-10%

 
MГЎy lбЌc nЖбc RO - KG110 VTU

13.500.000Д�

12.150.000Д�

-10%

ДђДѓng kГЅ nhбє�n tin khuyбєїn mбєЎi

Đăng ký nh�n bản tin v� ch�ơng tr�nh khuyến mại
Thông tin c�a bạn sẽ ���c gi� k�n tuy�t ��i, v� bạn có th� H�y �ăng ký bất c� lúc n�o. B�ng vi�c �ăng ký nh�n tin t� Website, bạn xác nh�n r�ng bạn �ã ��c v� hi�u ch�nh sách bảo m�t c�a chúng tôi

(*)L�m vi�c tất cả các ng�y trong tu�n k� cả th� 7, ch� nh�t v� ng�y l�.

Có ch� �� xe ô tô mi�n ph� cho khách h�ng

text-footer